Cmentarz

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA
BOBOLI W MYSZKOWIE

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do pochówku zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na terenie cmentarza.

Właścicielem i administratorem cmentarza jest Parafia pw. św. Andrzeja
Boboli w Myszkowie.

Wszelkie prace budowlane wymagają zgody administracji cmentarza.