Historia

26 listopada 1975

Ustanowienie wikariatu terenowego

Ksiądz Biskup Stefan Bareła ustanawia wikariat terenowy wydzielony z parafii św. Stanisława BM w Myszkowie. Odpowiedzialność za jego funkcjonowanie polecił ks. Józefowi Franczakowi – późniejszemu proboszczowi, budowniczemu kościoła i domu parafialnego.

Początek administracyjnego funkcjonowania parafii

Od tego czasu są prowadzone księgi parafialne, odprawiane Msze Święte, sprawowane sakramenty i inne obrzędy religijne.

1 lutego 1976
1976 – 1978

Domek – Kaplica

Rozbudowa małego domku mieszczącego 70 osób na mały kościółek. Dokonywało się to przy pomocy coraz większej grupy oddanych parafian. Powstało również pomieszczenie 5x4m, na katechizację. W miejscu komina umieszczono przygotowaną wieżyczkę z drzewa z krzyżem ze stali nierdzewnej. Dalsza rozbudowa przyczyniła się do tego, iż tak prowizorycznie zadaszony i zabudowany plac mógł pomieścić ok. 400 osób.
Ta rozbudowa dokonywała się mimo ciągłych szykan ze strony władz.

Poświęcenie Kaplicy

Pierwszym biskupem, który przybył do naszej parafii z posługą był ks. bp Tadeusz Szwagrzyk. 16 maja 1978r. poświęcił kaplicę i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży i wielu starszym (205 osób).

16 maja 1978
20-21 maja 1980

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Uroczystościom przewodniczył ks. bp Stefan Bareła. Było to przełomowe wydarzenie religijne, które przyczyniło się do integracji całej wspólnoty parafialnej.

Erygowanie parafii

Ks. bp Stefan Bareła zatwierdza wikariat terenowy jako parafię. Jej pierwszym proboszczem 24.04.1981r. mianuje ks. Józefa Franczaka.

01 kwietnia 1981
21 czerwca 1982

Zgoda na budowę kościoła

Efektem długich starań księdza proboszcza i parafian była zgoda wojewody częstochowskiego na budowę kościoła i obiektów pomocniczych. Rozpoczęły się bardzo trudne starania o plac pod budowę kościoła i domu parafialnego. Zwieńczeniem tych działań było prawne przejęcie aktualnego placu parafii 16.12.1983r.

Poświęcenie placu kościelnego

Ks. bp Tadeusz Szwagrzyk dokonał poświęcenia placu kościelnego.

20 maja 1984
18 sierpnia 1984

Rozpoczęcie budowy domu parafialnego

Na zdjęciu poświęcenie plebanii.

Rozpoczęcie budowy kościoła

Budowę prowadzono w czynie społecznym pod nadzorem kierownika budowy inż. Jana Morawca i inż.Wiesława Nowaka.

11 kwietnia 1986
24 sierpnia 1986

Poświęcenie domu parafialnego

Poświęcenia dokonał ks. bp Stanisław Nowak. Msza Święta była sprawowana na balkonie domu parafialnego na przeciw wykopów pod kościół.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Ks. bp Miłosław Kołodziejczyk podczas pierwszej wizytacji biskupiej w naszej parafii dokonał wmurowania pod budowę kościoła kamienia węgielnego, poświęconego przez Jana Pawła II 18.06.1983r.

20 września 1987
16 maja 1990

Poświęcenie cmentarza

Konsekracja kościoła

Uroczystej konsekracji dokonał ks. bp Stanisław Nowak.

26 maja 1991