INFORMACJA DOTYCZĄCA I KOMUNII ŚW. ORAZ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

     INFORMACJA DOTYCZĄCA I KOMUNII ŚW.
ORAZ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

 

       Do czasu ustania epidemii oraz powrotu dzieci do szkoły nie jest możliwe udzielenie żadnej wiążącej odpowiedzi dotyczącej terminu I Komunii Świętej.
       Po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii w porozumieniu  z rodzicami zostanie podjęta decyzja
o terminie uroczystości.

       Informacja powyższa dotyczy również młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.