Chrzest

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony

Mk 16, 15-1

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem uroczystości

Należy wówczas przynieść następujące dokumenty:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu);
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był zawierany w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego, należy przynieść zaświadczenie o zawarciu związku cywilnego);
  • dane kandydatów na rodziców chrzestnych (nazwisko, imiona, adres zamieszkania, wiek);
  • zaświadczenie z parafii kandydatów na rodziców chrzestnych, potwierdzające, iż kandydaci na rodziców chrzestnych są praktykującymi katolikami.

Przypominamy iż rodzicami chrzestnymi NIE MOGĄ być osoby:

  • niewierzące,
  • niepraktykujące,
  • żyjące w związku niesakramentalnym,
  • niebierzmowane.