Patron

29/30.11.1591

Urodził się św. Andrzej Bobola

w Strachocinie koło Sanoka w rodzinie szlacheckiej herbu Leliwa

Szkoła

św. Andrzej Bobola był uczniem w jezuickiej szkole w Braniewie

1606-1611
21.07.1611

Nowicjat u Jezuitów

św. Andrzej wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie. Habit otrzymał 10.08.1611r. Śluby zakonne złożył 31.07.1613r.
Aż do roku 1622 studiował: filozofię i teologię w Akademii Wileńskiej. Odbył również praktykę pedagogiczną w szkołach jezuickich w Braniewie i w Pułtusku.

Święcenia kapłańskie

św. Andrzej po odbyciu trzeciej probacji w kolegium w Nieświeżu został mianowany rektorem Kościoła jezuickiego w kolegium.

12.03.1622
1626 – 1630

Duszpasterstwo

św. Andrzej zostaje kaznodzieją i spowiednikiem w kościele św. Kazimierza w Wilnie, zaczyna również pełnić funkcję rektora tegoż kościoła, a od 1628r. doradcy prepozyta.

Bobrujsk nad Berezyną

To tutaj św. Andrzej pełnił obowiązki superiora domu zakonnego jezuitów.

1630 – 1633
1633-1636

Płock

św. Andrzej kierował Sodalicją Mariańską uczniów kolegium w Płocku

Warszawa

św. Andrzej zostaje kaznodzieją domu profesorów w Warszawie.

1636 – 1637
1638 – 1642

Łomża

św. Andrzej był kaznodzieją, pełnił funkcję doradcy rektora i dyrektora szkoły humanistycznej w Łomży.

Pińsk

św. Andrzej przez 4 lata pełnił tu posługę: kaznodziei, kierownika nauk, moderatora Sodalicji Mariańskiej oraz misjonarza.

1642 – 1646
1646 – 1652

Wilno

św. Andrzej przez 6 lat pełni uprzednią posługę w kościele św. Kazimierza w Wilnie.

Powrót do Pińska

św. Andrzej angażuje się bardziej w służbę misjonarską w kościele pw. św. Stanisława w Pińsku.

1652 – 1657
16.05.1657

Śmierć

św. Andrzej został zamordowany z rąk Kozaków w Janowie Poleskim. Trumnę z Jego ciałem złożono w podziemiach kościoła jezuitów w Pińsku.