ŻYWY RÓŻANIEC

ŻYWY RÓŻANIEC  

     NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE I WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH I NIEDZIELA MIESIĄCA GODZ. 17.00.

Żywy Różaniec to wspólnota religijna składająca się z tzw. Żywych Róż. Do jednej Róży należy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec, rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi – czyli wszystkie cztery części. Na czele każdej Róży stoi zelatorka.

    Każda osoba w Róży odmawia tylko jedną tajemnicę, tę która została jej powierzona do rozważania i odmawiania w czasie tzw. zmiany tajemnic. Zmiana tajemnic odbywa się raz w miesiącu i tu wszystkim osobom z Róży przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki sposób, aby każda otrzymała inną i dzięki temu każdego dnia zostaje odmówione wszystkie dwadzieścia tajemnic, czyli cały Różaniec. Chociaż poszczególne osoby odmawiają dziennie tylko jedną dziesiątkę, to w całej Żywej Róży rozważane są wszystkie cztery części i dzięki temu każdy ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały Różaniec. 

     Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji modlitewnych).
W swej modlitwie polecają także Bogu siebie, rodziny, bliskich, parafię, Ojczyznę i świat.
    W naszej parafii jest osiem Róż w tym Koło Różańcowe Akcji Katolickiej oraz Męskie Koło Różańcowe.
    Wspólnota Żywego Różańca troszczy się także o czystość kościoła oraz przyozdabia go kwiatami na niedzielną Eucharystię.

TROSKA-O-KOŚCIÓŁ-W-2020-ROKU