Małżeństwo

Miłość małżonków ma być obrazem absolutnej, wiernej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg kocha człowieka. Ta miłość, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia.

(KKK1604)

Do kancelarii narzeczeni zgłaszają się osobiście przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

  • dowody osobiste narzeczonych;
  • świadectwa chrztu narzeczonych (zachowują ważność przez 6 miesięcy. Pobiera się w miejscu chrztu narzeczonego/narzeczonej);
  • świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, lub adnotacja na świadectwie chrztu św;
  • świadectwo nauki religii (z ostatniego etapu nauki);
  • dokument odbycia nauk przedmałżeńskich;
  • do ślubu konkordatowego potrzebne są zaświadczenia z USC (3 egz.), – zachowują swą ważność przez 6 miesięcy (Jeżeli małżeństwo cywilne zawarte zostało już wcześniej, należy wtedy dostarczyć dokument z USC potwierdzający zawarcie takiego małżeństwa);
  • zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi;
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych 2 spowiedzi przedślubnych.

Decyzją ks. abpa dra Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego na terenie Archidiecezji Częstochowskiej obowiązuje przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa prowadzone WYŁĄCZNIE przez Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w ramach działań czterech oddziałów: Częstochowa, Radomsko, Wieluń i Zawiercie.

Narzeczeni zgłaszają się do odpowiedniego oddziału NAZARET nie później niż 6 miesięcy przed planowanym zawarciem małżeństwa.

Częstochowa tel. 500 843 001

Radomsko tel. 502 455 984

Wieluń tel. 502 455 954

Zawiercie tel. 785 684 629 – strona internetowa: https://www.narzeczeni.org.pl/