Pogrzeb

Zgłaszanie spraw pogrzebowych:
Pogrzeb zgłaszamy w Kancelarii Parafialnej. Można to uczynić poza godzinami urzędowania.

Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • karta zgonu – część przeznaczona do administracji cmentarza;
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów przed śmiercią (sakramentu chorych, spowiedzi, Komunii św.);
  • w przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, wcześniej jednak prosimy o kontakt w celu uzgodnienia możliwości pogrzebu w naszej parafii;
  • dokument stwierdzający posiadanie grobu lub rezerwacji miejsca na cmentarzu.

Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy św.
z przyjęciem Komunii Świętej. Przed Mszą św. pogrzebową i podczas jej
trwania może nie być możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej.
Należy poinformować o tym rodzinę i zachęcić do wcześniejszego przystąpienia
do tego sakramentu.