Nowa dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.